Nasze życie na świecie rozpoczyna się w raz z pierwszym wdechem powietrza, a kończy razem z ostatnim jego wydechem. Bez powietrza nie da się żyć, tlen jest nam niezbędny do życia. Człowiek bez jedzenia potrafi przetrwać kilka tygodni, bez wody kilka dni, natomiast bez powietrza tylko kilka minut. Skoro jest ono nam takie niezbędne, to dlaczego tak bardzo bagatelizowany jest sposób naszego oddychania. W dobie XXI wieku jesteśmy już świadomi jak szkodliwe jest dla naszego zdrowia wdychanie zanieczyszczonego powietrza. Jednak bardzo mała jest świadomość tego, że sposób w jaki oddychamy, również jest bardzo istotny.

Jak prawidłowo oddychać

O tym jak powinno się prawidłowo oddychać nie uczą w szkole. Jest to umiejętność z którą się każdy rodzi, jednak po 5 roku życia zatracamy ją. Właściwy sposób oddychania nazywa się pełnym oddychaniem. Jeżeli nauczymy się oddychać powoli, i do tego zatrzymywać oddech to w naszym organizmie poprawia się wymiana gazowa w skutek której gromadzi się dwutlenek węgla. Jest on niezbędny dla procesów wymiany komórkowej.

Można śmiało stwierdzić, że prawidłowe oddychanie to sekret zdrowia i długich lat życia. Niektórzy naukowcy twierdzą, że racjonalne odżywianie jest w stanie przedłużyć nasze życie o 10 -20 lat, z kolei prawidłowy oddech aż o 30 – 40 . To nie wszystko, dzięki prawidłowemu oddychaniu jesteśmy w stanie zatrzymać proces starzenia się swojego organizmu, poprawić stan swojego zdrowia, a nawet zrzucić nadwagę.
Sposób naszego oddychania zmienia się w różnych sytuacjach życiowych. Badania dowiodły, ze ludzie oddychający często i głęboko, żyją krócej, natomiast kiedy się śmiejemy – to wypuszczamy powietrze małymi wydechami i wtedy czujemy się o wiele lepiej. Podobnie podczas śpiewani, kiedy wykonujemy wdech po czym długo i powoli wypuszczamy powietrze. Podczas takiego oddychania czujemy wewnętrzny spokój i odprężenie.
Ponieważ nie każdy lubi śpiewać, aby poznać lepiej ten typ oddychania należy rozpocząć gimnastykę oddechową.